Douglas Norström

Rätt budskap i rätt kanal. Jag hjälper företag att kommunicera klokare och tidningar att engagera läsare.

Kommunikation, krishantering, information, journalistik, investerarrelationer, corporate communications och PR. Olika ord och ändamål, men i grunden handlar allt om att kommunicera med sin målgrupp på bästa sätt via rätt kanaler. Helst vid den optimala tidpunkten. Och det är där jag kommer in i bilden.

Här på min privata sajt kan du läsa lite mer om min bakgrund som kommunikationsrådgivare, marknadschef, copywriter, journalist, redaktör och presschef. Längs vägen har det även blivit jobb som spökskrivare, klätterinstruktör, trumslagare och fotograf.

Numera arbetar jag främst med finansiell kommunikation, krishantering och IR-frågor, men Douglas Norström syns även regelbundet som byline i en rad tidningar där jag skriver om teknik, film och musik.

Fram till sommaren 2023 var jag PR- och presschef på den statligt ägda banken och bolånejätten SBAB Bank AB (publ). Idag ansvarar jag för SOS Alarms medierelationer och samhällskontakter.